Digital Agenda 171207 del 1 av 4

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171207 del 1 av 4

1. Inledning, Information om befattningsbeskrivningar för IT-personal, närvarohantering för förskolan samt grundskolans införande.
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171207.