Mikroplast - från källa till åtgärd, del 13/13: Paneldebatt Åtgärder

Seminarium och föreläsningar Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 13/13: Paneldebatt Åtgärder

Elisabeth Österwall, Peder Eneroth, Björn Sundqvist, Henrik Svahnberg
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24