Mikroplast - från källa till åtgärd, del 10/13: Kartläggning av mikroplaster i Stockholm – budgetuppdrag 2018

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 10/13: Kartläggning av mikroplaster i Stockholm – budgetuppdrag 2018

Jenny Pirard, Miljöförv. i Stockholms stad
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24