Mikroplast - från källa till åtgärd, del 12/13: Tillsyn av konstgräsplaner

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 12/13: Tillsyn av konstgräsplaner

Lena Embertsén, Miljöförvaltningen Stockholms stad
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24