Mikroplast - från källa till åtgärd, del 11/13: Kemiskt innehåll i gummigranulat

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 11/13: Kemiskt innehåll i gummigranulat

Jenny Fäldt, Miljöförvaltningen Stockholms stad
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24