Mikroplast - från källa till åtgärd, del 8/13: Hälso- och miljöeffekter av mikroplast

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 8/13: Hälso- och miljöeffekter av mikroplast

Karin Mattsson, Göteborgs universitet
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24