Mikroplast - från källa till åtgärd, del 9/13: Sopar vi problemen under konstgräsmattan?

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 9/13: Sopar vi problemen under konstgräsmattan?

Ellinor Josefsson och Arvin Ghasemi, Miljöförv. i Malmö stad
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24