Mikroplast - från källa till åtgärd, del 6/13: Förekomst av mikroplast i vattenmiljö

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 6/13: Förekomst av mikroplast i vattenmiljö

Anna Rotander, Örebro universitet
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24