Mikroplast - från källa till åtgärd, del 7/13: Paneldebatt Källor

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 7/13: Paneldebatt Källor

Elisabeth Österwall, Malin Kotake, Fredrick Regnell, Cajsa Wahlberg, Anna Rotander
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24