Mikroplast - från källa till åtgärd, del 5/13: Mikroplaster i reningsverket

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 5/13: Mikroplaster i reningsverket

Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten och Avfall
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24