Mikroplast - från källa till åtgärd, del 4/13: Mikroplaster från konstgräsplaner

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 4/13: Mikroplaster från konstgräsplaner

Fredrick Regnell, Ecoloop
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24