Mikroplast - från källa till åtgärd, del 2/13: Regeringsuppdrag om mikroplaster – källor och förslag på åtgärder

Kemikaliecentrum Se allt

Mikroplast - från källa till åtgärd, del 2/13: Regeringsuppdrag om mikroplaster – källor och förslag på åtgärder

Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket
Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd, 2017-11-24