Digital Agenda 171026 del 9 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 9 av 9

9. Den nya kommunikationssajten Digital Agenda
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.