Digital Agenda 171026 del 7 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 7 av 9

7. Samverkan och avropsavtal gällande Lexplore
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.