Digital Agenda 171026 del 6 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 6 av 9

6. Information om telefoni
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.