Digital Agenda 171026 del 5 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 5 av 9

5. Avtal gällande elevdatorer i grundskolan
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.