Digital Agenda 171026 del 4 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 4 av 9

4. Om nästa generation IT-service
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.