Digital Agenda 171026 del 3 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 3 av 9

3. Om Skolplattform Stockholm
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.