Digital Agenda 171026 del 2 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 2 av 9

2. Om nationella digitaliseringsstrategin
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.