Inför högsta instans

Stadsarkivets föredrag Se allt

Inför högsta instans

För kvinnor som ville syssla med näringsverksamhet i det tidiga 1800-talets Stockholm innebar särlagstiftning och behovsprövning ett snårigt hinderlopp. Några kvinnor gick upp i rätten och förhandlade om villkoren för sin försörjning.

Elin Hinnemo, Mittuniversitetet, på Stadsarkivet den 4 oktober 2017.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.