Forum för kemikaliesmart byggande 20170906 - Kravställning vid upphandling, Del1

Seminarium och föreläsningar Se allt

Forum för kemikaliesmart byggande 20170906 - Kravställning vid upphandling, Del1

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar morgonseminarier på temat kemikaliesmart byggande. Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

En viktig framgångsfaktor inom giftfritt byggande är att kravställa vid upphandling av entreprenör/projektör. Vid detta seminarium har vi därför fokus på just upphandling vid bygg och anläggning. Filmen är uppdelad i två delar. I den här delen får vi höra Jon Mellqvist, Avdelningschef Hållbart byggande och utveckling på Tyréns: ”Varför ställa krav på att använda miljöbedömda bygg- och anläggningsvaror - så fungerar miljöbedömningssystemen”