Kemikaliesmart förskola 2017-05-09 Del 1

Seminarium och föreläsningar Se allt

Kemikaliesmart förskola 2017-05-09 Del 1

Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola. Del 1 av 2.