Del 1/2 Nämndutbildning 30 augusti 2017 om miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen

Live-inspelningar Se allt

Del 1/2 Nämndutbildning 30 augusti 2017 om miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen

Kerstin Cederlöf, utredare, och Marie Becker utredningssekreterare vid Miljötillsynsutredningen pratade om förslagen i Miljötillsynsutredningens betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.