Lena Kullberg-Boman om de pedagogiska ställningstagandena i Södermalms förskolor

Stockholms stad Se allt

Lena Kullberg-Boman om de pedagogiska ställningstagandena i Södermalms förskolor

Lena Kullberg-Boman, avdelningschef Södermalms förskolor och parklek berättar om de pedagogiska ställningstaganden som kommer att presenteras på höstens kick off 4-5 september. Alla pedagoger i Södermalms förskolor bjuds in till kick off:en för att diskutera, inspireras och umgås med kollegor.