Barn- och ungdomssamråd ny översiktsplan.m4v

Stockholms stad Se allt

Barn- och ungdomssamråd ny översiktsplan.m4v

Den 24 maj bjöd Stockholms stad in de barn och ungdomar som deltog under barn- och ungdomssamrådet för Stockholms stads nya översiktsplan. Det blev frågestund, diplomutdelning, pizzaparty och spontandisco i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Kulturskolans Unga Berättar var på plats för att intervjua de deltagande barnen och ungdomarna. Frågorna riktade in sig på hur barnen och ungdomarna har uppfattat processen samt vad de skulle vilja skicka med till stadens makthavare.