Invigning av minnesvägg efter den 7 april

Stockholms stad Se allt

Invigning av minnesvägg efter den 7 april

Den 2 juni flyttades minnesväggen efter den 7 april till Kulturhuset Stadsteatern för att fortsätta vara en minnesplats. Den 23 augusti överlämnas minnesväggen till Stadsmuseet som kommer att bevara den i museets samlingar, ihop med andra minnessaker från platsen.