Kemikaliesmart förskola 2017-05-09 Del 2

Seminarium och föreläsningar Se allt

Kemikaliesmart förskola 2017-05-09 Del 2

Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola. Del 2 av 2.