Forum för kemikaliesmart handel 2017-05-19

Seminarium och föreläsningar Se allt

Forum för kemikaliesmart handel 2017-05-19

En seminarieserie i regi av kemikaliecentrum på miljöförvaltningen och Svensk Handel. Denna gång är temat elektronik. Det är nyheter kring butiksinsamling och WEEE, ROHS och dessutom är skatteförändringar för elektriska produkter på gång. Vi får höra experter inom dessa områden berätta om detta.

• Mårten Sundin, El-kretsen, berättar om avfallsledet vad gäller producentansvar och butiksinsamling av elektroniska produkter.
• Mari Fagerholm, Stockholms stads miljöförvaltning, berättar om resultat från en nyligen genomförd kommunal tillsynskampanj om elektriska produkter i Stockholm, Göteborg och Malmö.