Rösträtten, forskning och jubileum - Stockholm skriver historia 6

Stadsarkivets föredrag Se allt

Rösträtten, forskning och jubileum - Stockholm skriver historia 6

Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 4 maj 2017, kl. 08.30–10.00.

Inledning: Fia Sundevall (Ekonomhistoriska institutionen) samt Christina Florin (Historiska institutionen, båda Stockholms universitet) berättar om den forskning om rösträttsfrågor som finns – och den som inte finns.

Seminarieserien Stockholm skriver historia:

Det är en serie med frukostseminarier för anknutna forskare och intresserade medarbetare. Vi vill inventera pågående forskning om Stockholm, skapa en vidare plattform för diskussion kring aktuella forskningsfrågor, identifiera framtida utmaningar och skapa grogrund för mer samverkan.

Till seminarieserien finns en blogg: https://stockholmskriverhistoria.wordpress.com

Seminariet hålls vid fyra tillfällen per år. Det är alltid en torsdag morgon mitt i månaden, kl 8.30– 10.00.
Arrangören bjuder på smörgåsar och kaffe. Max antal medverkande per gång är 25. Anmälan sker till arrangören.

Varje seminarium har ett tema som annonseras på förhand. Seminariet inleds med en kort föredrag där några centrala frågor lyfts. Därefter är diskussionen fri. Vi strävar efter en tillåtande och kreativ miljö där det prövande samtalet står i centrum.

Den inledande vinjettbilden i filmen är en oljemålning av Karl Nordström, Utsikt från Skansen, 1889. Nationalmuseum. Publicerad på Wikimedia Commons av Nationalmuseum med Public domain-licens i oktober 2016.