27/4 2017: Lek och tyck om Dianaparken

Stockholms stad Se allt

27/4 2017: Lek och tyck om Dianaparken

Dianaparken i Hjorthagen ska rustas upp - hur tycker du att platsen borde utvecklas?