Ekonomisk kulturhistoria - Stockholm skriver historia 5

Stadsarkivets föredrag Se allt

Ekonomisk kulturhistoria - Stockholm skriver historia 5

Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 6 april 2017, kl. 08.30–10.00.

Inledning: Fil. dr Mats Hayen berättar om Stadsarkivets roll i projektet Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850.

Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Ekonomisk kulturhistoria fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-talets kulturella guldålder: konstnärers och konsthantverkares ekonomi i det dåtida Stockholm. Huvudstaden var ett centrum för kulturarbetare och deras mecenater och deras arbete ansågs ha nationalekonomisk betydelse. Boken är ett samarbete inom konstvetenskap och ekonomisk historia. Bokens undersökningar har utformats i ett samarbete mellan disciplinerna konstvetenskap och ekonomisk historia efter internationella förebilder. Undersökningarna omfattar såväl yrkena målare, möbelsnickare och scenarbetare som fallstudier av Pehr Hilleström, Pehr Hörberg och Carl Enhörning. Boken är utgiven Kulturhistoriska Bokförlaget 2017. Medförfattare är Klas Nyberg, Mats Hayen, Mikael Ahlund, Håkan Jakobsson, Göran Ulväng, Marie Steinrud och Axel Hagberg.

Seminarieserien Stockholm skriver historia

Det är en serie med frukostseminarier för anknutna forskare och intresserade medarbetare. Vi vill inventera pågående forskning om Stockholm, skapa en vidare plattform för diskussion kring aktuella forskningsfrågor, identifiera framtida utmaningar och skapa grogrund för mer samverkan. Till seminarieserien finns en blogg: https://stockholmskriverhistoria.wordpress.com/2017/04/25/5-tema-ekonomisk-kulturhistoria/

Seminariet hålls vid fyra tillfällen per år. Det är alltid en torsdag morgon mitt i månaden, kl 8.30– 10.00.

Arrangören bjuder på smörgåsar och kaffe. Max antal medverkande per gång är 25. Anmälan sker till arrangören.

Varje seminarium har ett tema som annonseras på förhand. Seminariet inleds med en kort föredrag där några centrala frågor lyfts. Därefter är diskussionen fri. Vi strävar efter en tillåtande och kreativ miljö där det prövande samtalet står i centrum.

Den inledande vinjettbilden i filmen är en oljemålning av Alfred Bergström, Vintermotiv från Stockholm, 1899. Nationalmuseum. Publicerad på Wikimedia Commons av Nationalmuseum med Public domain-licens i oktober 2016.