Åsa Lindhagen (IPS)

Seminarium och föreläsningar Se allt

Åsa Lindhagen (IPS)

Sammanfattning av socialborgarrådet Åsa Lindhagens inledning på inspirationsdagen om IPS.

För att sprida IPS-metoden och ge fler stockholmare möjlighet att komma ut i arbete anordnade Alfa en inspirationsdag om Individual Placement and Support (IPS) i november 2016. Dagen riktade sig till medarbetare i stadens socialpsykiatriska verksamheter.

Taggad med alfa, ips, ips seminarium