Alain Topor – forskarperspektiv på IPS

Seminarium och föreläsningar Se allt

Alain Topor – forskarperspektiv på IPS

Professor Alain Topors föreläsning "IPS, hjälpande professionella och återhämtning" på inspirationsdagen om IPS.

För att sprida IPS-metoden och ge fler stockholmare möjlighet att komma ut i arbete anordnade Alfa en inspirationsdag om Individual Placement and Support (IPS) i november 2016. Dagen riktade sig till medarbetare i stadens socialpsykiatriska verksamheter.

Taggad med alfa, ips, seminarium