Forum för kemikaliesmart handel 170310

Seminarium och föreläsningar Se allt

Forum för kemikaliesmart handel 170310

Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33.
Uppmärksamheten kring kemikaliefrågor i varor har ökat de senaste åren. Medvetenheten hos kunder ökar och allt fler ställer frågor till företag i detaljhandeln. Hur ska dessa frågor besvaras?
Enligt artikel 33 i Reach har företag en skyldighet att informera kunder om kandidatförteckningens SVHC ämnen inom 45 dagar. Hur ska lagkravet tolkas? Hur har företag inom detaljhandeln valt att hantera frågorna?
Jenny Virdarson, Kemikalieinspektionen, berättar om hur lagstiftningen kring informationsskyldigheten ser ut, hur Kemi bedriver tillsyn kring artikel 33 och håller i en diskussion kring hur företag bör tänka för att leva upp till informationsskyldigheten.
Anna Biverstål, HM, berättar hur HM arbetar med informationsskyldigheten i artikel 33, vilka rutiner HM har samt hur de besvarar kunders frågor kring kemikalier.