Digitalt ledarskap i förskolan

Skärholmen Se allt

Digitalt ledarskap i förskolan

För att fortsätta driva digitaliseringen i Skärholmens förskolor, hade vi en workshop med förskolornas ledningsgrupper. Denna workshop var inriktad på digitalt ledarskap. Vi pratade om hur man blir en digital ledare och vad man behöver tänka på. Hur man kan använda sociala medier som verktyg i bl a kommunikation och rekrytering. Vi testade olika digitala verktyg för att skapa interaktiva möten. Som avslutning fick deltagarna utforska olika digitala verktyg.