Alfons Åberg -En film av barnen på Svalan

Skärholmen Se allt

Alfons Åberg -En film av barnen på Svalan

Barnen på avdelningen Svalan på förskolan Ekholmsvägen 227 i Skärholmen, har arbetat med ett tema kring Alfons Åberg. Fokus har varit språk samt bygg och konstruktion. För att integrera modern teknik i projektet och för utmana barnens språk samt skapande. Fick barnen i uppdrag att göra en egen film om Alfons Åberg. Genom en "stafett saga" växte manuset fram och sedan gjorde barnen figurer i papper som blev till en animerad film.