Forum för kemikaliesmart byggande - kostnader och lagförslag 161004 .mpg

Seminarium och föreläsningar Se allt

Forum för kemikaliesmart byggande - kostnader och lagförslag 161004 .mpg

Forum för kemikaliesmart byggande Kemikaliekrav - kostnader och lagförslag 4/10-16
Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande, denna gång med två aktuella frågor på agendan.
Seminariet arrangeras av kemikaliecentrum, miljöförvaltningen.


Program
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen:
Emissioner av farliga kemikalier från byggmaterial – förslag till nationella regler.

Henric Ernstson, fristående konsult:
Bra materialval och utfasning av kemikalier – vad blev effekten och till vilken kostnad?
Exempel från en vårdavdelning på Centralsjukhuset i Karlstad.

Tid för frågor och diskussion