En spårväg för alla

Stadsarkivets föredrag Se allt

En spårväg för alla

För 100 år sedan kämpade liberaler och socialdemokrater mot bolagsdriften av Stockholms spårvägar. För att arbetarnas behov av tidiga tåg och hyggliga priser skulle tillfredställas argumenterade man för spårvägens kommunalisering. Mot detta hävdade högerns representanter att privat drift var direkt skadlig och att kommunen inte var kapabel att sköta kommersiella företag. Det skulle ta 20 år innan Stockholms Spårvägar blev ett kommunalt bolag, men debatten om spårvägarnas kommunalisering 1902-1903 påminner mycket om dagens diskussion om privata kontra allmänna välfärdstjänster.

Mats Hallenberg, docent, Stockholms universitet, den 28 september 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.