Den samhällsnyttiga idrotten

Stadsarkivets föredrag Se allt

Den samhällsnyttiga idrotten

En formlig explosion av idrottsutövare, idrottsbidrag och idrottsanläggningar präglade 1900-talet. Först i slutet av seklet ifrågasattes föreningsidrottens samhällsnytta.

Paul Sjöblom, fil. dr, Stockholms universitet, den 14 september 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.