Stockholms stad om offentlig upphandling med sociala klausuler - lättare än du tror!

Live-inspelningar Se allt

Stockholms stad om offentlig upphandling med sociala klausuler - lättare än du tror!

Välkommen på frukostmöte om hur sociala hänsyn i upphandling bidrar till kompetensförsörjning, minskat utanförskap och hur vi alla kan tjäna på att ta social hänsyn i affärer.

Är du som företagare intresserad av att delta i en offentlig upphandling och
nyfiken eller osäker på hur de nya sociala klausulerna påverkar din verksamhet
och upphandling - kom på vårt frukostmöte den 14 juni och lär dig mer!

Katarina Bexar, chef för Arbetsmarknads-förvaltningens nya enhet för extern
arbetsgivarsamverkan EfAS inleder seminariet och berättar kort om förvaltningen
och arbetet i staden kring social hänsyn.

Strategerna Patrik Tengberg och Maria Tesarz, båda från EfAS,
berättar om hur arbetet med social hänsyn har gått till och om EfAS erbjudande
till företag och leverantörer. Vidare berättar de om arbetet med Trafikverket
och hur den nya enheten EfAS tar sig an det!


Vi kommer visa att med god dialog, som är en viktig framgångsfaktor inom
ansvarsfulla upphandlingar, är arbetet varken så komplicerat eller så
kostnadsdrivande som många tror.

Magnus Thulin, vVD Stockholm Business
Invest Stockholm