Forum för kemikaliesmart byggande: Granulat och fallskydd

Stockholms stad Se allt

Forum för kemikaliesmart byggande: Granulat och fallskydd

Kemikaliecentrum inbjuder till:
Forum för kemikaliesmart byggande. Granulat och fallskydd.

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande, denna gång med fokus på gummigranulat och fallskydd.

Program
8.00 - Frukost serveras
8.30 - Jenny Fäldt, Kemikaliecentrum, Introduktion “Var står kemikaliecentrum i frågan?”
8.40 - Anna Persson, Goodpoint, “Vad utsätter vi våra fotbollsspelare för? - farliga ämnen i konstgräsmattor”
9.10 - Elvy Löfvenberg, Idrottsförvaltningen, “Materialval och hållbarhet hos konstgräs”
9.40 - Tid för frågor och diskussion