Arbetarrörelsen på Stockholms gator och torg

Stadsarkivets föredrag Se allt

Arbetarrörelsen på Stockholms gator och torg

Demonstrationer och offentliga protester har länge använts för att de många ska
kunna ge politisk tyngd åt krav, riktade mot de få med makt.

Klas Åmark, professor emeritus, Stockholms universitet, den 23 mars 2016 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.