STHLM PRATAR - Hur fri är konsten?

Stockholms stadsbibliotek Se allt

STHLM PRATAR - Hur fri är konsten?

Vi har bjudit in gäster för att diskutera konsten och om det finns en gräns för vilken konst som kan visas i våra offentliga rum.

Under vintern har den konstnärliga friheten diskuterats på flera håll. En gobeläng av Hilding Linnqvist på Stadsbiblioteket har kritiserats för att innehålla rasistiska stereotyper, likaså en väggmålning på Skandia-biografen. Samtidigt visas Makode Lindes kontroversiella utställning på Kulturhuset Stadsteatern.

Vilken konst får egentligen finnas i våra offentliga rum och var går gränsen? Spelar det kulturhistoriska värdet någon roll i debatten, och vem har tolkningsföreträde?

Tillsammans med gästerna Mårten Castenfors från Liljevalchs konsthall och Stockholm konst, författaren och litteraturvetaren Moa Matthis, Fokus Afrofobis ordförande och bibliotekarien Mattias Järvi och författaren Qaisar Mahmood försöker vi på STHLM pratar reda ut dessa komplexa och viktiga frågor tillsammans med er stockholmare.

STHLM PRATAR – stockholmarnas egen arena för små och stora samtal. Vad tycker du? Vad tycker andra? Kom och dela dina åsikter med andra pratsugna stockholmare. Samtalet leds av journaliststuderande från Södertörns högskola.