Stadsbiblioteket gratulerar Svenska barnboksinstitutet 50 År!

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Stadsbiblioteket gratulerar Svenska barnboksinstitutet 50 År!

Om den svenska barnboken, nu, då och sen.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) grundades 1965 och har sedan dess utforskat, informerat om och samlat på den svenska barnboken. Vad har hänt under detta halvsekel? Ta del av historia, nutid och framtidsvisioner och lär känna Stadsbibliotekets granne! Stadsbibliotekarie Katti Hoflin i samtal med Lillemor Torstensson, informatör Sbi och Åsa Warnqvist,fil. dr., forskare, Sbi.