Värdegrund för Rinkeby-Kista - nu startar vi

Stockholms stad Se allt

Värdegrund för Rinkeby-Kista - nu startar vi

Vad är en värdegrund bra för? Stadsdelsdirektören Patrik Derk och medarbetarna Jaana och Ulf reflekterar. Nu startar processen för 1200 medarbetare att ta fram en gemensam värdegrund för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.