Sociala rörelser - engagemang och samverkan i en ny tid

Seminarium och föreläsningar Se allt

Sociala rörelser - engagemang och samverkan i en ny tid

Det civila samhället i Sverige förändras. Invånarnas ideella engagemang tar nya vägar där styrelsearbete, stadgar och årsmöten lockar allt färre samtidigt som nya sociala rörelser och nätverk spelar en allt större roll. Den 8 december hölls ett seminarium i frågan, anordnat av Hållbarhetskommissionen.