Välfärd som propaganda och politik

Stadsarkivets föredrag Se allt

Välfärd som propaganda och politik

Under 1930-talet förde Socialdemokraterna fram välfärden som det samlande begreppet för sin politik.

Nils Edling, fil. dr, Stockholms universitet, den 28 oktober 2015 på Stockholms stadsarkiv.

Föreläsningen var en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Stockholms stadsarkiv ansvarar för alla upphovsrättsliga frågor rörande de bilder, ljud- och filmfiler som förekommer i de filmade föredragen från serien Onsdagshistorier.