Drottning Kristinas abdikationsbrev 1654

Stadsarkivets filmer Se allt

Drottning Kristinas abdikationsbrev 1654

Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament till Musse pigg - Stadsarkivets dolda skatter, som öppnade den 17 september 2015.

Drottning Kristinas brev från 1654 till Stockholms stad är ett av tre bevarade officiella brev och akter om abdikationen. De andra två förvaras i Riksarkivet och i Vatikanbiblioteket. Brevet är en kungörelse i förskott, där invånarna i riket och provinserna informeras om det som kommer att hända i Uppsala.

Berättare: Therese Steen
Produktion: Stockholms stadsarkiv 2015
Läs mer om Stadsarkivets guldkorn på http://www.stadsarkivet.stockholm.se