Romerna i 1512 års tänkebok

Stadsarkivets filmer Se allt

Romerna i 1512 års tänkebok

Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament till Musse pigg - Stadsarkivets dolda skatter, som öppnade den 17 september 2015.

I Stockholms tänkebok — protokoll över rådets sammanträden — från 1512 nämns för allra första gången ett besök av en grupp romer. “Greve” Antonius resandegrupp kommer från “Lilla Egypten” och får husrum i Sankt Lars gillestuga.

I tänkeboken står det (på moderniserad svenska):
”Tattare. Den 29 september. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom tattare till staden, vilka sades komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och barn med sig, och somliga hade späda barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par. Deras hövitsman hette Anthonius, en greve med sin grevinna. [...] Staden skänkte dem tjugo mark.”

I tänkeboken kallas romerna för ”tattare” — man trodde att de var tatarer, en turkisk folkgrupp i Ryssland. Med tiden hårdnade attityderna och romerna anklagades för att tigga, stjäla och utöva trolldom.

Berättare: Ann-Sofi Forsmark
Produktion: Stockholms stadsarkiv 2015
Läs mer om Stadsarkivets guldkorn på http://www.stadsarkivet.stockholm.se