Så får brukare med psykisk funktionsnedsättning bättre hälsa Södermalms SDF

Stockholms stad Se allt

Så får brukare med psykisk funktionsnedsättning bättre hälsa Södermalms SDF

Genom fysisk aktivitet, hälsosam kost, mindfulness och mental träning får brukare med psykisk ohälsa konkret stöd på vägen mot en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Välkommen till vår monter för en individuell hälsoanalys!

Taggad med hälsa